WTM-registertillverkare - HJÄLPMoment till momentet - hjälp

WTM-registertillverkare är enkel att använda. Skydda din programvara med serienummer och
med programvarutillståndssystemet. Detta program låter dig skydda viktiga mappar med
cryptographic skydd.

Exempel:
Du skulle som för att skydda dina registreringsfulla exemappar i din sharewarenedladdning. När en kund
beställer en registreringsversion. Du överför honom en tangent. Med denna tangent kunden låser den fulla exen upp och
WTM-registertillverkare (endast den behövda laddaren) överskrivar sharewareexen med registreringsexen
mapp. WTM-laddaren vet när ett höger serienummer skrevs in i pasten. Än det startar
denna automatiska exe.

Detta är endast enkelriktat. Det finns väg för en radda.

Dowload WTM registertillverkare: www.webtoolmaster.com

Projektaktivering

Först du startar WTM-registertillverkare. Skriv in därefter ditt programnamn och versionnummer in
fältet med den röda punkten. Pressen frambringar på för att skapa rotaen serietangent med keygenen
(key generator). När du ändrar denna rotar tangent, än, all användareserial är ändrande och gammal
följetonger fungerar inte.
Du kan välja seriefunktionsserialen, maskinvaruSerial serie och på måfå.
Serial: När du väljer Serial, så, dig kan skapa följetonger för kunder som fungerade på varje
dator. Kunden kan använda följetongerna på varje dator som han like.
MaskinvaruSerial: Med denna funktion du behöver ettNummer från kund, för att få en höger serial
för användaren/kunden. ID-Numret skallr visat automatiskt, då han startade skyddad
Mapp. Den skapade serialen fungerade endast på datoren var IDet är ok.
Serial på måfå: Här du behöver ettNummer från din användare/kund för. På varje
starten av den skyddade mappen, skallr den ändrande serietangenten. Så användarefelanmälanet dig eller post och
få den höger serialen baksidt. Här du behöver ID-numret, för att skapa en höger serial.


Programvarutillståndssystem

Keygen hjälpmedel

Här du kan skapa följetonger för dina användare (kunder) med denna användarekeygen. WTM låter
du som ska sparas, skapade följetonger i en liten databas. Än dig få, när du väljer följetonger i projekt,
Serial 1 och 2, när du klickar på, frambringar. Ge detta 2 följetonger till användaren/kunden. Han skrivar
detta 2 följetonger i serialen 1 och 2 field och trycker på OK. När du valde maskinvara eller på måfå
Serialen skrivar därefter ID-Numret i fältet ”den Serial 1” dig behov från kund. Klicka på
frambring, och du får serialen 2. Ge detta kunden. Han skrivar serial 2 i högerfälten och
klicka på OK.


crypto technologie

Mapphjälpmedel

”Förlagemappen” är häxan för den aktuella mappen som du skulle like för att skydda. ”Den skyddade mappen” är resultatet. Du kan
bunta (sammanfoga), andra viktiga mappar med ”fyller på mappen” med din skyddade mapp för. Du kan välja
mappar när du klickar på ”, fyller på mappen…”. Här du kan välja en mapp eller mappar, när du trycker på STRG för
mång- valt. Du får med funktionen ”bäst kompression för bruk” din mindre skyddade mapp, men
behöv little longer, när lås den skyddade mappen upp. Med funktionen ”dra ut mappar till $appdata \”,
du kan välja appfolderen på harden-disc för att fungera. Det är viktig, när du använder skyddad
mapp på non-writeable medel. Det är cds, dvds eller andra medel. Välj a i fälthöger sida
foldername. Chars för bruk endast och nummer (a-z, A-Z, 0-9) i detta fält.

Pressen på ”skyddar” för att avsluta ditt arbete. Du kan finna den frambragda mappen i mappen och filenamen
att du valde i ”, skyddade mappen: ” fält.


skyddande mappar

Menue

Spara ditt projekt, förlora inte din projektmapp eller hand den ut!!!
Spara eller fyll på dina projektmappar här. Funktionen ”fönsterStay” skallr överst programstayen
varje överst av fokusen. Så du kan klicka på varje annat program, dig ser någonsin WTM
Registertillverkare. Så det är lätt går skapar följetonger eller användare, när du använder andra program.

WTM-registertillverkare

Inlcude återvinnande i ditt skyddade program som får mer skydd. Du kan använda mappar eller registreringen
för det.

Copyright vid Hanspeter Imp - www.webtoolmaster.com