WebtoolMaster programvara
Menue
Skydd för beställning WTM

Produkter:
Bildskydd
Fotoskydd
Mapparkivhjälpmedel


Impressum/Datenschutz/Privacy/Imprint

SiteMap


Presslokal/nyheterna om WebToolMaster.com

Vår RSS-FEED V2.0: http://www.webtoolmaster.com/news.xml

2010-05-31
Vi fungerar på sista moment av hjälpmedlet för Imprengöringsdukcrawlsimmaren. Vi hoppas att vi kan avsluta oss i juni av 2010. Detta hjälpmedel l5At dig krypandet som var automatisk i internet- och sökandenyckelorden, information, poster och mer.

2010-05-27
WTM-kopieringsskydd frigjorde V2.42
Nytt: Delare som är horisontal i bildtittare mellan shoppingvagnen och sikten
Nytt: Bildskydd: Tumnaglar stöttar valbart

2010-04-16
Vi fungerar på ett häftehjälpmedel för CD/DVD/BD (R+/-/RW+/-/RE) i autorunskyddshjälpmedlet. Så autorunen kan kontrollera om programstarten på vilka medel.
WTM-kopieringsskydd får i frigöraren V2.42 följer för:
Nytt: Delare som är horisontal i bildtittare mellan shoppingvagnen och sikten
Nytt: Bildskydd: Tumnaglar stöttar valbart
Frigörardatum i unkown.

2010-03-20
ExeStealth V4.03 frigjorde

2010-02-17
Fotoskydd V2.41 för WTM Digital frigjorde

2010-02-11
WTM-kopieringsskydd V2.41 frigjorde.

Nytt: Bildskydd: Subject linje i shoppingvagn och tittareformgivare
Skönhetsmedel: Gör alla symboler genomskinliga
Bugfix: Något litet förbättrar
Bugfix: Bildtittare
Bugfix: Trollkarl - gräns 400Mb för mappskydd (W.D.C.) på registrerings borttaget
Bugfix: Tät tittare alltid då fel crc av viewer.dat
Bugfix: Tittareskydd: Avbrott - om knappen
Bugfix: Bildskydd: Spara knappen save fel bild ibland

Histroy frigörare V2.40
Nytt: Trollkarl: Förnya med egen tillverkare för iso-bildmappen
Nytt: Trollkarl: Skapa i ett momentmappskydd
Nytt: Trollkarl: Skapa i ett momentmappskydd med docucrypter
Nytt: Trollkarl: Skapa i ett momentvideoskydd
Nytt: En-Inaktivera i bildskydd: Spara låtna bilder
Nytt: Tittare: Spara knappen för bilder, när du aktiveras
Nytt: Tittare: Höger sida för bildvänd 90°
Nytt: Tittare: Bildvänd 90° l5At vara
Nytt: Tittare: Tittareformgivare för texter
Nytt: Bildskydd: Valbara Screenshoter skyddsdisable och enalbe
Nytt: Bildskydd: Inkludera 3. programscreenshotskydd
Nytt: Bildskydd: Watermarken kan inlcuded
Nytt: Bildskydd: Watermark: Valbar stilsort: Stilsortstyp
Nytt: Bildskydd: Watermark: Valbar stilsort: stil
Nytt: Bildskydd: Watermark: Valbar stilsort: färg
Nytt: Bildskydd: Watermark: Valbar stilsort: format
Nytt: Bildskydd: Watermark: Valbar stilsort: pos. i x och y
Nytt: Användaren kan skydda varje bild med för att egen lösenordet för sparandet (prof.versionen)
Nytt: Bildskydd: Lösenordet och mapplistan kan vara save eller påfyllningen
Nytt: Bildskydd: Frambring lösenord på måfå för varje bild
Nytt: Bildskydd: Frambring lösenordet för bilder
Nytt: Bildskydd: Automatisk lösenordborttagningsmedel eller disabler
Nytt: Bildskydd: Shoppingvagnssystem som säljer bilder
Nytt: Bildskydd: Zoomdisablen och aktiverar valbart
Nytt: Bättre CRC-skydd för Viewer.dat
Nytt: Hjälpmedel: Inkludera en falsk mappskapare för anti compress
Nytt: Autorun: AddFiles - Messagebox som fyller på mappar för den automatiska filenamen
Bugfix: Bildtittare: Funnet problem för WTMPIC.DAT inte
Bugfix: Bildtittare: Felmeddelande, när klicka på den fel bilden
Bugfix: Höger sida för show för lösenordfält inte lösenorddatalisttiteln
Bugfix: Bildskydd: När autorun inaktiverade ibland stannat skydd
Bugfix: Tittareskydd: När autorun inaktiverade ibland stannat skydd

2010-02-03
WTM-kopieringsskydd V2.40 frigjorde.

2010-01-20
Vi planerar att frigöra WTM-kopieringsskydd V2.40 i denna månad. Ny är en skyddstrollkarl för en klick och nya funktioner för radda i bildskyddet. Vi frigör inte V2.36, därför att vi denna inlcude nya funktioner nu frigör så därefter är V2.40.

2010-01-07
ExeStealth V4.02 frigjorde.

2009-12-30
Vi skapar en ny bildskyddsenhet. Här oss inlcude (en valbar) save knapp var användare som skulle save den med eller utan lösenordskydd. Varje bild kan ha att egen lösenord.
01/2010 frigörare V2.36
Nytt: En-Inaktivera i bildskydd: Spara låtna bilder, nytt: Tittare: Spara knappen för bilder, när du aktiveras, nytt: Tittare: Höger sida för bildvänd som 90° är nytt: Tittare: Bildvänd låten vara 90°, nytt: Användaren kan skydda varje bild med för att egen lösenordet för sparande som är nytt: Bildskydd: Lösenordet och mapplistan kan vara save eller påfyllningen som är ny: Bildskydd: Frambring lösenord på måfå för varje bild som är nya: Bildskydd: Frambring lösenordet för bilder som är nytt: Bildskydd: Automatisk lösenordborttagningsmedel eller disabler, Bugfix: Bildtittare: Felmeddelande, när klicka på den fel bilden. Och mer…,

2009-11-30
Skapa och förnya bildskyddsenheten. Nya är de valbara save knappen med lösenordskydd. Vi planerar andra nya funktioner för.

2009-11-18
WTM-kopieringsskydd V2.35 frigjorde.

2009-11-16
WTM-kopieringsskydd V2.35 sist prov. Vi hoppas att vi frigör det i några dagar. Vi reparationdde några fel i den autorunfunktionen och inlcuden en ny funktion.
ExeStealth V4.02 får det sista provet. Vi inkluderar nya fucntions och fixes. Han hoppas att vi kan frigöra den denna månad.
ExeBundle V3.04 vi hoppas att vi frigör detta program denna vecka.

2009-11-11
WTM-kopieringsskydd V2.34 frigjorde.

2009-11-10
Den nya licensen för WTM-kopieringsskydd finns med ingen medelgräns.

2009-10-30
Den Exe stealthen V4.02 är nu på RC-tillstånd. Vi planerar till inlcude: Registrera knappen i EXESTool och i den valbara laddaren. Några felfixes och mer.

2009-10-09
Vi startade arbetet på den nästa frigöraren V4.02 på ExeStealth. Ny planerad funktion: MachineID vänstra dagar som l5Ats vara start,… sparade i registrering för att läsa dem från dina program ut. Denna information är för dina program endast och inte för exestealthladdare. Vi planerade en bättre EXESTool för att visa vänstra dagar, l5At vara start, och valbarare i programet. Så texterna i laddare kan vara disabled.

2009-09-19
WTM-registertillverkare V3.5 frigjorde.

2009-09-12
ExeBundle V3.03 frigjorde. Vi planerar en ny frigörare för WTM-registertillverkare denna månad.

2009-08-31
Upload online-hjälpen för (den Tutorial) Exe packen och (den Tutorial) Exe stealthen.

2009-08-30
ExeStealth V4.01 frigjorde. Nya funktioner: Keygen det Keygen hjälpmedlet, MachineID, upphörande datumet, Bind skyddade mappen till medel och mer.

2009-07-26
ExeStealth V4.0 frigjorde. Vi fungerade/planerat nu för den seriekey administrationen för den fulla licensen för nästa frigörare.

2009-07-21
Den ExeBundle V3.02 finalen frigjorde.

2009-07-15
Vi fungerade på ExeBundle V3.02 nu. Vi skulle som till inlcude för att egen SFX-Laddaren, visar service, får systembanor, bättre kommandolinje service och mer. Vi reparationr några koder för.

2009-07-14
Vi fungerade på ExeStealth V4.0. Vi för incude den Anti Vrtual nu maskinen, det programet startar inte det. Denna funktion och följer är valbar med egna texter. Anti avlusare, CRC, Trial dagar, Expension datum, startmeddelande, Keygens, serieservice med maskinvara och datum och mycket mer.

2009-06-20
WTM-kopieringsskydd V2.33 frigjorde. Reparationdde ett problem i montören med utsikt. Med service för seger 7 nu.

2009-05-26
WTM-kopieringsskydd V2.32 frigjorde.

2009-05-25
Starta provningen av ExeStealth V4.

2009-05-20
Olaglig kopia av WTM-kopieringsskydd med trojan hästar som finns i internet. Vi fann spruckna versioner av WTM-kopian Protetion. Denna version gör inte fungerat till höger, därför att vi har Anti-Knäcka-Kod i våra program. Så detta olagliga versioner är sharewareversionen som buntas med trojan hästar. Dessa trojan stölddata från datorer. Nedladda WTM-kopieringsskydd alltid här, få en höger sidaworking och gör ren versionen av WTM-kopieringsskydd. Kontakta oss, då du fann detta olagliga versioner, var god.

2009-04-19
ExeBundle V3.01 frigjorde.

2009-04-03
Vi hoppas att vi avslutar oss med EXEStealth V4 i April 2009.

2009-04-02
ExeBundle vårt EXE-föreningsmänniska eller mapplimbindninghjälpmedel får egeer SFX-Hjälpmedlet i frigöraren V1.10.

2009-03-20
WTM-kopieringsskydd V2.31 frigjorde. Mindre och större knappar i bildtittare nu. Lilla felfixes.

2009-03-17
WTM-registertillverkare V3.4 frigjorde. Stötta sparar nu större därefter 2GB- och raddafelfixes.

2009-03-12
EXE-packen V1.0 frigjorde.

2009-03-01
Vi fungerade på eller det gammala programet ExeBundle V3 för. Vi startade proven och hoppas att vi kan frigöra sista version i mars 2009. Programet l5At packeapplikationer (EXE-, SCR-mappar) till en packe med differented funktioner. Starta, starta och vänta, dra ut, och mer.

2009-02-22
Vi har nu en 30 fri provning för dagar för WTM-kopieringsskyddet - Prof. Alla kan testa vår produkt 30 dagar för fritt. Denna är verkligt 30 dagar en full version av WTM-kopieringsskydd (Prof-Version). Varje, som beställde hjälpmedlet, få 30 daguppdateringar för fritt för. Testa det!

Vi skulle som för att frigöra en ny version av WTM-registertillverkare V3.4. Det finns någon bugfixes och service för mapp 2GB+. Perfomancen är bättre och några fixes för nytt OS. Vi hoppas att vi kan frigöra denna ny version på Feb eller mars 2009.

2009-02-18
Vi startade att fungera med en ny frigörare av ExeStealth V4. Om acceptabel och provningsokayen, oss hoppas därefter, att vi kan, avslutade den sista frigöraren i mars 2009.