De Software van WebtoolMaster
Menu
Producten Downlaod Download Orde

Producten:

De Bescherming van het wtm- Exemplaar
Heimelijkheid EXE
Bundel EXE
Impressum/Datenschutz/Privacy/Afdruk

SiteMap
De Beschermer van ExeStealth - Meer winst met minder onwettige exemplaren.Orde:
(Register
onbeperkte toepassing-pakken)
Koop nu exemplaarbescherming

(Register
één toepassing-pak)
Koop nu exemplaarbescherming

De Beschermer van de Heimelijkheid van Exe

Heimelijkheid EXE

Technisch:
De Heimelijkheid EXE kan de meeste uitvoerbare dossiers beschermen die met PE formaat compatibel zijn. Nochtans, niet is elk uitvoerbaar dossier compatibel met EXEStealth en andere PE beschermers. Een probleem kan de compiler ingaan of als het een lader met gegevens gebruikt die na de lader worden voorgelegd.

Manier:
Ons hulpmiddel EXE heeft zijn eigen lader die uw dossier met hoge cryption beschermt. Dit staat de verwezenlijking van een crypto sleutel toe om uw dossier te beginnen. Dit hulpmiddel brengt u heel wat vrijheid in het veranderen van volledige versie aan shareware of manifestatie in notulen. U kunt een volledige periodieke manager met machineidentiteitskaart en vervaldatumsteun hebben wanneer het wordt vereist. Of u kunt uw dossiers tegen disassembler en andere hulpmiddelen beschermen. U kunt uw dossier bundelen zodat het begint wanneer u een toegewezen USB flitsaandrijving, CD, DVD of ander middel in de computer hebt. Hier zijn enkele manieren aan go about die het programma gebruikt:

[Menu]
Nieuw Project
Cre?ër een nieuw project.

Open Project
Open een opgeslagen projectdossier. Het is belangrijk dat u een oud project opent, omdat wanneer u geen project dat u van een oude beschermde EXE had gered, dan opent de bewaarde informatie van cryptor of de serie van keygen niet zal werken. Omdat elk project evenals andere functies heeft. Zo kunt u verschillende projecten en beschermde dossiers op één computer tot stand brengen.

Sparen Project
Red altijd een nieuw project!!! Dit is zodat verliest u niet de informatie betreffende beschermde dossiers. Zie ook Open Project.

Anti „Positieve valse“ Wijze
Zie tribune alleen dossier ook creëren. Deze functie selecteert de beste functies om deze probleemdaling te maken. Deze functie maakt sommige functies onbruikbaar.

Uitgang
Sluit het programma. Vergeet niet om het project te redden wanneer nodig.

Ongeveer
Hier kunt u onze homepage bezoeken, product tot pagina of andere informatie opdracht geven.

[De Beschrijvingen van de Functie]
Het Lusje van het project
Hier kunt u het dossier selecteren u wilt beschermen evenals functies voor het beschermde dossier.

Te beschermen dossier
Selecteer het oorspronkelijke dossier u wilt hier beschermen.

Sparen beschermd dossier zoals
Hier u like to sparen het beschermde dossier.

Omvat Pictogrammen
Laat deze functie toe wanneer u like to uw beschermd dossier zou hebben de pictogrammen van het oorspronkelijke dossier tonen.

Omvat de Informatie van de Versie
Laat deze functie toe wanneer u like to uw beschermd dossier zou hebben de informatie van de originele versie (programmeursnaam, firmanaam, versieaantal,…) tonen van het oorspronkelijke dossier.

Omvat Manifest
Deze functie is zeer belangrijk voor de meeste beschermde dossiers. Elke moderne compiler en programmataal omvat manueel, of automatisch of, de duidelijke informatie in het uitvoerbare dossier. Verlaat altijd deze functie op de toegelaten wijze. Deze functie kent en tast het oorspronkelijke dossier af als de duidelijke informatie bestaat. Wanneer het, neemt het originele van uw dossier. Dit manifest vergt OS om te weten welke grafisch (XP) of de gebruikersrechten (Uitzicht en hoger) nodig zijn. Zo wanneer u dit niet toen omvat werkt uw beschermd dossier of toont net geen oude grafiek (knopen, checkboxes, etiketten,…) wanneer u het beschermde dossier begint. Moderne OS vergt deze informatie zodat zij weten hoeveel rechten het beschermde dossier op OS heeft. Wanneer uw programma adminrechten vergt en u deze functie onbruikbaar maakt, dan zal uw programma niet net werken.

Cre?ër tribune alleen dossier
Deze functie is nuttig (gehandicapt), bij het behandelen van problemen zoals „positieve valse“ of „valse fout“ van anti-virus software. Sommige anti-virus hulpmiddelen kunnen en zullen verkeerde virussen of trojans in beschermde dossiers vinden. Dat is verkeerd en een last die van anti-virus hulpmiddelen kan worden onder ogen gezien. Dit is zeer zeldzaam. Deze functie maakt 2 dossiers. De lader en het gegevensdossier met .tmp aan het eind naam van het tweede dossier. Zo blijft de lader altijd the same. Maar u krijgt twee dossiers en niet wanneer u deze functie toelaat. Selecteer de „Anti positieve valse wijze“ in het menu voor de beste resultaten.

Gebruik Registratie
Het beschermde dossier moet bepaalde soorten informatie bewaren over de computer zoals hoe vaak het is begonnen, wanneer het beschermde dossier verouderd wordt, als het programma per serie enz. wordt geopend. Deze zullen in de registratie worden bewaard. Ons hulpmiddel kan twee verschillende gebieden gebruiken.

[HKEY_CURRENT_USER]
Deze functie vergt gebruikersrechten of hoger. Zo als de lader werkt, kan het gegevens opslaan over elke computer met de laagste gebruikersrechten. Deze wet is van XP en hoger. Elke gebruiker die het programma wordt geopend heeft zijn eigen huidige registratie. Zo wordt deze informatie bewaard van elke enige gebruiker.

[HKEY_LOCAL_MACHINE]
Hier vergt de lader adminrechten correct op het werk. De bewaarde informatie is the same op admin en alle andere gebruikers die het programma worden geopend.

Laat Compressor toe
Deze functie maakt uw beschermd dossier kleiner wanneer het wordt toegelaten. In combobox kunt u het tarief van selecteren hoe goed de compressie is. Beter is de compressie en kleiner wordt het beschermde dossier dan langzamer zij werkt. Hier kunt u de verschillende tarieven testen om het beste tarief voor het beschermde dossier te krijgen.

Verwijder al registratieinformatie in systeem
Hier kunt u de bewaarde informatie (serie en cryptor) van uw beschermd dossier terugstellen. Dit is zeer belangrijk voor het geval dat u like to uw beschermd dossier zou testen, maar wanneer het verlopen wordt, moet u verlopen terugstellen.

Test
Deze functie begint het beschermde dossier voor het testen om te zien of werkt het.

Bescherm
Deze knoop begint de bescherming.

Het gebied van het logboek
Dit is een geschiedenisgebied om informatie over de manieren om te beschermen en de informatie te krijgen over wat verkeerd is.
U kunt dit gegeven met opslaan of ontruimen met de rechtermuisknop aanklikt van de muis.

[Cryptor]
Hier kunt u een betere en meer verhoogde bescherming van het beschermde dossier selecteren. U kunt elke functie toelaten of onbruikbaar maken. Elke functie kan een eigen ingegane tekst zijn wanneer u op het pictogram van de Tekst op het recht van checkbox van de juiste functie klikt. Zo wanneer een test positief is wanneer het beschermde dossier begint, toont het het bericht dat u selecteerde en niet het beschermde programma begint. De meeste functies zijn gehandicapt wanneer het beschermde dossier net wordt geregistreerd. Wanneer de lader een serienummer vindt dat in de registratie het werkte maak de meeste functies in cryptor onbruikbaar.

Anti Debugger Bescherming
Deze functiecontroles als het beschermde dossier in debugger is begonnen of als debugger in het systeem is begonnen. Als de lader om het even wat vindt, toont het het bericht en de einden. Het is niet gehandicapt wanneer het geregistreerde serienummer wordt gevonden.

CRC Bescherming
Deze functiecontroles om te zien of wordt het dossier gewijzigd, vernietigd of bedorven. Het is niet gehandicapt wanneer het geregistreerde serienummer wordt gevonden.

De proef Bescherming van Dagen
Hier kunt u in de dagen binnengaan voor hoelang u like to in werking gesteld uw programma. Wanneer iedereen het programma voor het eerst begint, geven zij 30 dagen. Dan begint het beschermde dossier niet op de 31ste dag en de einden. Het toont het geselecteerde bericht en tegengehouden. Dit is gehandicapt wanneer het geregistreerde serienummer wordt gevonden.

Het Bericht van het begin
Deze functie toont altijd bij elke aanvang in een geselecteerde tekst. Dit is gehandicapt wanneer het geregistreerde serienummer wordt gevonden.

De Bescherming van de Vervaldatum
Hier kunt u een vaste vervaldatum selecteren. Zo start het programma niet op de geselecteerde datum en later. Dit is gehandicapt wanneer het geregistreerde serienummer wordt gevonden.

De Bescherming van de Vervaldag van het begin
Hier kunt u hoe vaak selecteren het beschermde dossier kan zijn begonnen. Dit is gehandicapt wanneer het geregistreerde serienummer wordt gevonden.

Anti Virtuele Machines
Het beschermde programma start niet wanneer de lader een virtuele machine vindt die met het beschermde dossier is begonnen. Zo wanneer het beschermde dossier in een gastmachine begint, toont het het geselecteerde bericht en dan de einden. Het normale begin gebeurt wanneer een virtuele machine is geïnstalleerde maar in de gastheermachine begint. Dit is niet gehandicapt wanneer het geregistreerde serienummer wordt gevonden.

Bind beschermd dossier aan (verwijderbare) media
Met deze functie kunt u het beschermde dossier op aandrijving van een de geselecteerde aandrijvingsUSB flits, harde schijven, memorandumkaarten, schijven, flitskaarten bundelen, enz. Het werkte of niet aan verwijderbaar de meeste geformatteerde aandrijving. Om deze functie ertoe te brengen om, de verwijderbare media omvatten aan uw computer te werken. Dan selecteer de juiste aandrijvingsnaam, voorbeeld e: wanneer de aandrijving e krijgt:. De aandrijving moet worden omvat wanneer u het dossier beschermt. Dan worden de handtekeningen automatisch afgetast en in het beschermde dossier afgetast. Wanneer het beschermde dossier begint, dan tast het elke drive on af de juiste handtekening. Wanneer de juiste handtekening dan wordt gevonden begint het het beschermde dossier. Wanneer dit niet wordt gevonden, toont het een bericht en tegengehouden. Dit is niet gehandicapt wanneer het geregistreerde serienummer wordt gevonden.

Verwijder informatie in systeem
Stel alle montages terug die van het crypterdeel in lader at the time u beginnen het beschermde dossier in het huidige systeem zijn gemaakt.

[Hulpmiddel Keygen]
Omvat keygenhulpmiddel
Wanneer u deze functie toelaat, plaatsen de beschermerexemplaren het keygenhulpmiddel met de juiste montages die automatisch in the sameomslag zijn, en dan wordt uw beschermd dossier met de naam EXESTool.exe van het keygenhulpmiddel opgeslagen. Hier wordt u uw eigen tribune alleen programma dat de leden kunnen gebruiken om een geldige serie te registreren die, wanneer ingegaan, uw programma dat aan het meest volledig wordt beschermd krijgt. Dit programma is nuttig, omdat u dit hulpmiddel in uw programma kunt verdelen (Nota: Dit hulpmiddel slechts - niet volledige EXEStealth!!!). Het dossier - de naam is altijd EXESTool.exe, maar u kunt het met om het even welke naam anders noemen u houdt van. Herinner me: Verander niet het beschermde dossier - naam nadat de outputnaam is geselecteerd. Dit is omdat, dan het keygenhulpmiddel niet uw beschermd dossier zal kunnen vinden. Beide dossiers moeten in the sameomslag zijn. Controleer de functie „Filename van het beschermde dossier“ en allen zullen zijn goed wanneer het the same naam zoals het beschermde dossier is.

Filename van het beschermde dossier
Dit moet precies zijn the same zoals de naam van het beschermde dossier na bescherming.

Hier kunt u een informatietekst ingaan
Hier kunt u teksten schrijven. Dit zal worden getoond wanneer het keygenhulpmiddel wordt geopend.

Op alle andere gebieden, kunt u beschrijving in uw taal geven of de oorspronkelijke Engelse teksten verlaten.

[Keygenerator]
Dit is een zeer krachtige functie van ExeStealth. Hier kunt u periodieke sleutels voor uw leden produceren. Dit zal met de vervaldatum worden gesteund wanneer de sleutels zijn verlopen. Dan eveneens steunt ons hulpmiddel de periodieke bescherming van machineidentiteitskaart. Zo het serienummer werkt slechts aan één computer met juiste machineidentiteitskaart Wanneer iedereen een juist serienummer gebruikt om het beschermde dossier te registreren, dan zijn sommige functies in cryptor automatisch gehandicapt. Zie ook sectie met een adellijke titel cryptor `' weten welke functie wordt verwezen naar. Er zijn meer manieren om het beschermde dossier te registreren. U kunt uw klant een een lidnaam en serienummer geven. De gebruiker kan hen ingaan in ons keygenhulpmiddel en press on „Register en sluiten“. Dan wanneer allen correct wordt gedaan, wordt het beschermde programma geregistreerd. De tweede manier is een .key dossier te produceren is met de knoop „produceert zeer belangrijk dossier“. Verzend dit naar uw ander lid. Hij moet op dit dossier tweemaal klikken en uitgezochte `ja' en `worden O.K.' en dan het dossier geregistreerd. De definitieve manier is, om het /keyload bevel van het beschermde dossier te gebruiken. Zie het deel van de bevellijn van de lader voor meer informatie.

Laat Zeer belangrijke Functie toe
Wanneer u klanten wilt toelaten om een volledige versie van uw beschermd dossier te maken, dan laat deze functie toe. Wanneer u het onbruikbaar maakt, zijn er geen manieren om een beschermd dossier aan een geregistreerde volledige versie te maken. Zo, worden alle functies van cryptor altijd toegelaten.

De Naam van het lid
Hier kunt u uw leden, klanten of vrienden geven een naam. Met deze naam zal er worden gecre?ërd het is eigen serienummer. Elke naam heeft een verschillend serienummer. U kunt letter en getallen gebruiken. Het is ook gevoelig geval. Het lichtste verschil produceert een verschillende serie. U kunt de exemplaarknoop gebruiken om deze naam in het klembord te krijgen.

Geproduceerde lidsleutel
Wanneer u press on „Sleutel“ produceert, dan produceert ons hulpmiddel een serienummer op dit gebied. Geef het lid dit naam en serienummer. Dit is zodat hij het beschermde dossier kan registreren. Gebruik de exemplaarknoop om de serie in het klembord te krijgen.

Plaats hardwaresleutel (identiteitskaart van de Machine)
Wanneer u deze functie dan toelaat de belangrijkste generator leidt tot een serie met machineidentiteitskaart Dit wordt gedaan zodat alle series gecre?ërd work on één enkele computer met juiste machine slechts identiteitskaart. Uw lid moet juiste machineidentiteitskaart aan u geven. Deze getal en letter moeten op dit gebied worden getypt. U kunt de deegknoop gebruiken om u toe te staan om het van het klembord te krijgen toen u het voordien kopi?ërde. Uw lid kan u het aantal met het „Hulpmiddel Keygen“ geven wanneer hij het begint. Dit is omdat elk beschermd dossier juiste machineidentiteitskaart met het /getmid bevel kan tonen. Herinner me: Elke computer heeft een afzonderlijk aantal van machineidentiteitskaart. U of uw klanten moet het Hulpmiddel Keygen of het bevel op de juiste computer beginnen dat u like to het beschermde dossier zou registreren. Wanneer u deze functie onbruikbaar maakt, zal het machineidentiteitskaart- gebied negeert zijn.

Laat Vervaldatum toe
Wanneer u deze functie toelaat, zal uw serie een vervaldatum hebben. Zo wanneer u een datum in de toekomst selecteert, zal de sleutel geldige op een dag vóór deze geselecteerde datum worden. Het is een vaste datum die u kunt selecteren. Beweeg uw muis over dit gebied en u kunt de kalender ertoe brengen om de juiste datum te selecteren. Druk en selecteer de juiste datum. Het zal dan getoond worden op het gebied. Wanneer u deze functie onbruikbaar maakt, zal deze vervaldatum worden genegeerd.

Produceer sleutel
Wanneer u press on deze functie, ons hulpmiddel een gewerkt serienummer op het „Geproduceerde lid belangrijkste“ gebied cre?ërt. Wanneer de vervaldatum en/of machineidentiteitskaart worden toegelaten, gebruikt het deze informatie om de serie eveneens te produceren.

Produceer zeer belangrijk dossier
Hier kunt u uw leden een .key dossier met de geregistreerde informatie daarin geven. Aldus als uw klant het dossier met een tweemaal klikken en persen op JA en O.K. toen begint staat dat het registreren van het beschermde dossier toe.

Reeks gestolen sleutels (precies één sleutel per lijn)
Hier kunt u de juiste en gewerkte serienummers sluiten. Wanneer u onwettige of gewerkte series in openbaar, dan vindt kunt u deze series hier ingaan. Gebruik voor elke serie uw eigen lijn. Elk aantal dat hier wordt gevonden zal op de beschermde dossiers ongeldig zijn die u na deze ingang cre?ërt. Zo kunt u een slot op dit plaatsen om de volgende versie gemakkelijk te maken.

Verwijder informatie uit het systeem
Hier kunt u de geregistreerde bewaarde slechts series terugstellen. Daarom kunt u een geldige serie in het huidige systeem verwijderen.

[De lijnsteun van het Bevel]
De Heimelijkheid GUI van Exe

/lp weg \ projectfile.exes [weg \ outputFile.exe]
Met dit bevel kunt u dossiers in partijdossiers automatisch beschermen of u kunt hen in de installateur omvatten cre?ërt proces. Hier kunt u het projectdossier ook selecteren. Dit dossier moet net vóór u gebruik worden tot stand gebracht dit bevel. Gebruik een geldige weg. Het outputDossier is facultatief. Als u dit leeg verlaat gebruikt het filename in het project zelf.
Voorbeeld: c:\program folder\ExeStealth\ExeStealthGUI /lp c:\myProject.exes c:\OFile.exe

Lader - de dossierbeschermer zelf, die met uw dossier wordt gebundeld.

De lijnen van het bevel:
De Serie van de Gebruikersbenaming van /keyload
U kunt het beschermde dossier met de juiste serie en de gebruikersbenaming registreren. Wanneer u deze informatie en gebruikersbenaming met de correcte serie toen ingaat wordt het geregistreerd en begint het proces van het register beschermde dossier.
Voorbeeld: c:\MyProtectedFile.exe John SDFG3423SARTDGSADH5
Met lege ruimte in de naam, volg voorbeeld 2.
Voorbeeld 2: c:\MyProtectedFile.exe „John Name“ SDFG3423SARTDGSADH5

/keyremove
Gebruik dit bevel om de geregistreerde informatie terug te stellen en te verwijderen uit het systeem.
Voorbeeld: c:\MyProtectedFile.exe /keyremove

/getmid
Hier wordt u het aantal van machineidentiteitskaart van de machine waar het beschermde dossier was begonnen. Het toont de informatie in een berichtvakje en het sluiten na u press on de O.K. knoop.
Voorbeeld: c:\MyProtectedFile.exe /getmid

(c) 2009 door Hanspeter Imp, OostenrijkOrde:
(Register
onbeperkte toepassing-pakken)
Koop nu exemplaarbescherming

(Register
één toepassing-pak)
Koop nu exemplaarbescherming

Download:

Grootte: 1 MB

Testversion:
Download

Geregistreerde Versie (beschermd wachtwoord): Download

 

 

Huis Startsite Download De Raad van het forum De afdruk/contacteert ons Orde