WebtoolMaster programvara
Meny
Produkter

Produkter:
Skydda DVD
Tillstånd programvara


Impressum/Datenschutz/Privacy/Imprint

SiteMap

4.3 Skydd av video CD Using WTM-CDskydd

Video-CDs kan endast skyddas i sin helhet using WTM-CDskydd. Enkla video kan fortfarande läsas eller brännas till en ny CD using WTM-CDskydd. Det är nödvändigt att du inte måste försöka att skydda enkla video med CD beskyddandeprogramvaran för WTM.

Skyddet av video CD using CD skydd för WTM har två olika inställningar. Låt oss se varje av dem i detalj.


Metod 1:

Den below metoden är allmänt den rekommenderade metoden för skydd av video CD Using WTM-CDskydd. Låt oss se i detalj hur man bär ut denna metod för skydd av video CD using WTM-CDskydd.

Moment 1: Skapelse av ny video CD-Sammanställning -

Gör bruk av din CD-brännande programvara och skapa en ny video CD-sammanställning.

Moment 2: Fylla på Video-Spår -

Fyll på dina video-spår i video-avsnittet efter skapelse av ny video CD-sammanställning.


Moment 3: Fyll på *.imp-files -

Fyll på så många *.imp-files som möjligt i data-avsnittet. Det är viktigt, att fyll på *.impen-files i MPEGAV-mappen och att namnge dem AVSEQ02.DAT, AVSEQ03.DAT Etc. som denna skulle behandling gör det svårare att identifiera dem.

Moment 4: Behandling av att bränna på CD -
Bränn denna sammanställning på en CD. Den skulle är bättre att använda en re-writable CD (CD-RW) för att bära ut denna behandling, därför att innehållet av CDEN är onyttig senare.

Moment 5: Rå-Gasbrännare programvaruskapelse -

Det nästa momentet är att skapa en rå gasbrännareprogramvara-bild av denna CD. Anvisningen för denna är samma som vi följde för för en dataCD.

Moment 6: Behandling av skydd -

Efter skapelsen av rå gasbrännareprogramvara bilden av CDEN det skyddas using WTM-CDbeskyddande.

Moment 7: Tätt WTM-kopieringsskydd -

Kontrollera huruvida alla ovannämnda moment bärs ut riktigt. När alla moment göras, tätt CD skyddet för programvara WTM och bränner den skyddade bilden med din rå gasbrännareprogramvara.

Moment 8: Skyddad video CD -

Således de ovannämnda momenten bar ut i följd som det detaljerade skulle resultatet i din videopd CD som skyddades fullt av programvaran för WTM-kopieringsskydd.

Nedladdning Nedladdning WTM-CD skyddar - beställning Home Startsite Nedladdning Forabräde Imprinten/kontaktar oss Beställning