WebtoolMaster programvara
Meny
Produkter

Produkter:
DVD-strukturskydd
Register


Impressum/Datenschutz/Privacy/Imprint

SiteMap

Moment 11.4: Mappen skyddade -

Genom att välja din mapp för skydd och *.impen-file, du önskar att fylla på till din mapp using WTM-kopieringsskydd, som nämnt in ovanför moment, programvaran för WTM-kopieringsskydd fyller på *.impen-file som du valde i moment 1 till din nu valda mapp i moment 3.

Moment 11.5: F8orlängning av den skyddade mappen -

Mappen som skyddas by ovanför moment using WTM-kopieringsskydd, resulterar i en mapp med f8orlängningen ”.cry”. Denna exakta filename skulle visas i meddelandeasken av WTM-CDbeskyddandet.

Moment 11.6: Flytta .cry-datafilen -

Flytta den skyddade .cry-datafilen till en annan mapp efter skapelsen av den skyddade mappen för mappen nämligen med f8orlängningen ”.cry”.

Moment 11.7: Behandling av raderingen -

Ta bort bilagan ”.cry” i filenamen. Nu din skyddade mapp bör visas som den originella mappen.

Moment 11.8: Behandling av provningen -

När du skyddar en mapp med WTM-kopieringsskydd, det ändras. Sedan mappen ändras, det är nödvändigt att testa för dess funktionsduglighet. Detta kan göras, genom att utföra eller att öppna mappen.

Moment 11.9: Skydd av mappen på färdig CD -

Om mappen fungerar som vanligt, du kan fylla den på till din sammanställning, och den skyddas på det färdiga CD och behandlas för moment 12. I fall att mappen fungerar inte efter de ovannämnda momenten, dig kan inte skydda mappen med WTM-CDbeskyddandet.


Moment 12: Behandling av att bränna på CD -

Når det har fyllt på nog *.imp-files och skyddade mappar till din sammanställning som detailed i föregående moment, det nästa momentet är att bränna den på en CD. Det skulle är bättre att använda en re-writable CD (CD-RW) för att bära ut denna behandling, som innehållet av CDEN är onyttig senare.

Nedladdning Nedladdning WTM-CD skyddar - beställning Home Startsite Nedladdning Forabräde Imprinten/kontaktar oss Beställning