WebtoolMaster programvara
Meny
Produkter

Produkter:
DVD med kopieringsskydd
Programvara Hidder


Impressum/Datenschutz/Privacy/Imprint

SiteMap

Metod 2:

Det finns en annan metod för skydd av ljudsignalCD using CD skydd för WTM som diskuteras i detalj under:

Moment 1: Skapelse av ny Blandad-Funktionsläge-Sammanställning -

Gör bruk av din CD-brännande programvara och skapa en ny Blandad-Funktionsläge-sammanställning. För att göra detta, de below alternativen väljs.

Moment 2: Välja skrivametoden -

Skrivametoden väljs som ”spår strax”. Det är viktigt, det som CDEN inte bör få ”fixated” eller ”färdig”. Därför CDEN måste att brännas ”spåret strax”, därför att ”disketten” pressar strax fixating.

Moment 3: Att välja skriver hastighet -

Välj det lämpligt skriver hastighet i din CD-brännande programvara.

Moment 4: Val av uppgift -

I denbrännande programvaran under val för överskrift`- uppgift' välj den lämpliga uppgiften. De visade alternativen är allmänt
Bestäm max hastighet
Simulering
Skriv
Slutför CD (ingen mer längre möjlig writing!)

Kontrollera skrivauppgiften i det ovannämnda alternativet.


Moment 5: Burning behandling -

Fyll på dina songs det vanligt långt och bränn sammanställningen på en CD. Det är alltid tillrådligt att använda rewritable CD (CD-RW) för att bära ut denna behandling, därför att innehållet av CDEN är onyttig senare.

Moment 6: Skapelse av ny Data-Sammanställning -

Skapa en ny data-sammanställning och fyll på så många *.imp-files som möjligt. Det är nödvändigt att ta omsorg som alla mappar passar in i CDEN.

Moment 7: Behandling av att bränna -

Bränn denna sammanställning på den samma CDEN, var dina ljudsignal-spår ar redan skrivna.

Moment 8: Ignorera varningar -

Under denna behandling av att bränna dig skulle få några varningar som

”Disketten som du satte in, är inte tom, medan writingfunktionsläget av din sammanställning är ”den mång- perioden för starten” eller ”ingen mång- period”. Bemärk var god att information redan på disketten kan ej längre tas fram using Windows Explorer. Bör Nero, fortsätter med att skriva till disketten?”,

Varningen som ovannämnt kan ignoreras, och klicken ”ja” eller ”fortsätter” för fortsättning mer ytterligare med behandlingen.

Moment 9: Rå-Gasbrännare programvaruskapelse -

Det nästa momentet är att skapa en rå gasbrännareprogramvara-bild av denna CD. Anvisningarna för denna är samma som vi följde för för en dataCD.

Moment 10: Behandling av skydd -

Efter skapelsen av den rå gasbrännareprogramvara-bilden av CDEN det skyddas using WTM-CDbeskyddande.


Moment 11: Tätt WTM-kopieringsskydd -

Kontrollera huruvida alla ovannämnda moment bärs ut riktigt. När alla moment göras, tätt CD skyddet för programvara WTM och bränner den skyddade bilden med din rå gasbrännareprogramvara.

Moment 12: Skyddad ljudsignalCD -

Således de ovannämnda momenten bar ut i följd som det detaljerade skulle resultatet i din ljudsignalCD som skyddades fullt av programvaran för WTM-kopieringsskydd. För ökande skydd du kan aktivera alternativet ”TOC-behandlig…”. Om du gör så, ibland datorCD-ROMs kan möta problem, medan läsa sådanna CDs. Emellertid CD spelare läser och play sådanna skyddade CDs utan några fel.

Nedladdning Nedladdning WTM-CD skyddar - beställning Home Startsite Nedladdning Forabräde Imprinten/kontaktar oss Beställning