WebtoolMaster programvara
Meny
Produkter

Produkter:
DVD-kopieringsskydd
Programvara för dataskydd


Impressum/Datenschutz/Privacy/Imprint

SiteMap

4. Skydd av CD Using WTM-CDbeskyddande

WTM-CDEN skyddar programvara ger olika typer av CD videopn CD skydd för kopieringsskydd nämligen, CD skydd för data och musikCDskydd. Låt oss se varje av dem i detalj.

4.1 Skydd av dataCD Using WTM-CDbeskyddande

Skapelse av ny dataCDsammanställning

Första steg är att skapa ny Data-CD sammanställning using någon CD-brännande programvara. Följ de following momenten och inställningar för att skapa en CD sammanställning för data:

Moment 1: Sätta in en CD -

Sätt in en CD in i din registreringsapparat, först.

Moment 2: Använd CD Burning programvara -

Using någon CD burning programvara klicka alternativdataCDEN

Moment 3: Välja period -

Välj alternativet ”inget MultiSession” för dataCDEN som du gör

Moment 4: Valt tecken - set -

Detta öppnar `- egenskapernas fönster för dataCDEN. Specificera ditt helst CD mappsystem för den aktuella dataCDEN i teckenet - set alternativ, däri i avsnittet ”för CD mappsystemet”. Allmänt ISO-9660 är ett standardt CD--ROMmappsystem som låter dig läsa den samma CDEN-ROM, huruvida som du är på PCEN med UNIXLinuxMac, eller annan gör.

Moment 5: Välj formatet av dataCD -

Välj formatet för att dataCD göras som funktionsläge 1. Cd--romfunktionsläge 1 är funktionsläget som används för CD-ROMs, som bär data och applikationer endast och, så väljer detta funktionsläge.

Nedladdning Nedladdning WTM-CD skyddar - beställning Home Startsite Nedladdning Forabräde Imprinten/kontaktar oss Beställning