WebtoolMaster programvara
Meny
Produkter

Produkter:
Skydd för USB-exponeringsdrev
Aktivering


Impressum/Datenschutz/Privacy/Imprint

SiteMap

Metod 2:

Det finns en annan metod för skydd av video CD using CD skydd för WTM som diskuteras i detalj under:

Moment 1: Skapelse av ny video CD-Sammanställning -

Gör bruk av din CD-brännande programvara och skapa en ny video CD-sammanställning. För att göra detta, de below alternativen väljs.


Moment 2: Välja skrivametoden -

Skrivametoden väljs som ”spår strax”. Det är viktigt, det som CDEN inte bör få ”fixated” eller ”färdig”. Därför CDEN måste att brännas ”spåret strax”, därför att ”disketten” pressar strax fixating.

Moment 3: Att välja skriver hastighet -

Välj det lämpligt skriver hastighet i din CD-brännande programvara.

Moment 4: Val av uppgift -

I denbrännande programvaran under val för överskrift`- uppgift' den lämpliga uppgiften väljs. De visade alternativen är allmänt
Bestäm max hastighet
Simulering
Skriv
Slutför CD (ingen mer längre möjlig writing!)

Kontrollera skrivauppgiften i de ovannämnda alternativen.

Moment 5: Burning behandling -

Fyll på dina video det vanligt långt och bränn sammanställningen på en CD. Det är alltid tillrådligt att använda rewritable CD (CD-RW) för att bära ut denna behandling, därför att innehållet av CDEN är onyttig senare.

Moment 6: Skapelse av ny data-sammanställning -

Skapa en ny data-sammanställning och fyll på så många *.imp-files som möjligt. Det är nödvändigt att ta omsorg som alla mappar passar in i CDEN.

Moment 7: Behandling av att bränna -

Bränn denna sammanställning på den samma CDEN, var dina video-spår ar redan skrivna.

Moment 8: Ignorera varningar -

Under denna behandling av att bränna du skulle får några varningar som
”Disketten som du satte in, är inte tom…”, eller ”writingfunktionsläget av din diskett är ”den mång- perioden för starten” eller ”ingen mång- period””,

Varningen som ovannämnt kan ignoreras, och klicken ”ja” eller ”fortsätter” att fortsätta med mer längre behandling.


Moment 9: Rå-Gasbrännare programvaruskapelse -
Det nästa momentet är att skapa en rå gasbrännareprogramvarubild av denna CD. Anvisningen för denna är samma som vi följde för för en dataCD.

Moment 10: Behandling av skydd -

Efter skapelsen av rå gasbrännareprogramvara bilden av CDEN det skyddas using WTM-CDbeskyddande.

Moment 11: Tätt WTM-kopieringsskydd -

Kontrollera huruvida alla ovannämnda moment bärs ut riktigt. När alla moment göras close CD skyddet för programvara WTM och bränner den skyddade bilden med din rå gasbrännareprogramvara.

Moment 12: Skyddad video CD -

Således de ovannämnda momenten bar ut i följd som det detaljerade skulle resultatet i din videopd CD som skyddades fullt av programvaran för WTM-kopieringsskydd.

Information om mappskydd rymmer för CDs och DVDs. Detta ändrar mappstrukturerna. Ingen rå burning programvara är nödvändig, när du använder denna funktion.

Nedladdning Nedladdning WTM-CD skyddar - beställning Home Startsite Nedladdning Forabräde Imprinten/kontaktar oss Beställning