WebtoolMaster programvara
Meny
Produkter

Produkter:
Pdf-kopieringsskydd
Skydda mappar


Impressum/Datenschutz/Privacy/Imprint

SiteMap

4.2 Skydd av ljudsignalCD Using WTM-CDskydd

Ljudsignal-CDs kan endast skyddas i sin helhet. Enkla songs kan fortfarande läsas och e.g. för att omvandlas till MP3s eller för att brännas till en ny CD. Det är nödvändigt att du inte måste försöka att skydda individuella songs med CDbeskyddandet för programvara WTM.

Skyddet av ljudsignalCD Using CD skydd för WTM har två olika inställningar. Låt oss se varje av dem i detalj.

Metod 1:

Den below metoden är allmänt den rekommenderade metoden för skydd av ljudsignalCD using CDskyddet för programvara WTM. Låt oss se i detalj hur man bär ut denna metod för skydd av ljudsignalCD Using WTM-CDskydd.

Moment 1: Skapelse av ny Blandad-Funktionsläge-Sammanställning -

Gör bruk av din CD-brännande programvara och skapa en ny Blandad-Funktionsläge-sammanställning

Moment 2: Fylla på Ljudsignal-Spår -

Fyll på dina ljudsignal-spår i ljudsignal-avsnittet efter skapelse av ny Blandad-Funktionsläge-sammanställning.

Moment 3: Fyll på *.imp-files -

Fyll på så många *.imp-files som möjligt i data-avsnittet.

Moment 4: Behandling av att bränna på CD -

Bränn denna sammanställning på en CD. Den skulle är bättre att använda en re-writable CD (CD-RW) för att bära ut denna behandling, därför att innehållet av CDEN är onyttig senare.

Moment 5: Rå-Gasbrännare programvaruskapelse -

Det nästa momentet är att skapa en rå gasbrännareprogramvara-bild av denna CD. Anvisningen för denna är samma som vi följde för för en dataCD.

Moment 6: Behandling av skydd -

Efter skapelsen av den rå gasbrännareprogramvara-bilden av CDEN det skyddas using WTM-CDbeskyddande.

Moment 7: Tätt WTM-kopieringsskydd -

Kontrollera huruvida alla ovannämnda moment bärs ut riktigt. När alla moment göras, tätt CD skyddet för programvara WTM och bränner den skyddade bilden med din rå gasbrännareprogramvara.

Moment 8: Skyddad ljudsignalCD -

Således de ovannämnda momenten bar ut i följd som det detaljerade skulle resultatet i din ljudsignalCD som skyddades fullt av kopieringsskyddet för programvara WTM.

Nedladdning Nedladdning WTM-CD skyddar - beställning Home Startsite Nedladdning Forabräde Imprinten/kontaktar oss Beställning